Constructii industriale, hale metalice Hale metalice, constructii civile Colaboratori, inchiriere schela metalica Portofoliu, infrastructura, fundatii scari Sistem HUNNEBECK, DOKA Midicons, inchiriere bascula
Str. Doinei nr. 13, Cluj-Napoca, cod postal 400245
Telefon\Fax: 0264 436388
0364 111137
Mobil: 0742 059388 \ 0741 140383
Nr.ord.reg.com.: J12/1600/2001
CUI: R14317875
Pentru a vizualiza cuvantul directorului general referitor la asigurarea calitatii lucrarilor prin motivarea resursei umane si asiguraea unei dotari tehnice corespunzatoare va rugam sa dati click   aici      
Hale metalice, constructii civile, infrastructura
Obiectivul principal al societatii noastre este acela de a-si asigura si mentine reputatia pe piata constructorilor prin satisfacerea cat mai buna a cerintelor si exigentelor clientilor nostri.
In acest domeniu al calitatii suntem in plin proces de implementare a sistemului integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in mediu) ISO9001, ISO14001 si OHSAS18001.
In acest sens, societatea noastra se angajeaza prin serviciul de control al calitatii din cadrul firmei, direct subordonat directorului general, sa respecte si sa satisfaca cerintele sistemului de management implementat.

SC MIDICONS SRL respecta atat cerintele de ordin legislativ si normativ in vigoare cu privire la calitatea in constructii: legea10/1995 privind calitatea in constructii si cele referitoare la receptia lucrarilor cat si conditiile si exigentele prevazute expres prin caietele de sarcini si prin proiect. In acest sens, firma dispune de ingineri atestati RTE si MLPAT. Pentru proiectarea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea sistemului calitatii, societatea noastra, prin Directorul General, se obliga sa aloce resursele materiale si umane necesare aplicarii integrale a prevederilor documentelor sistemului calitatii.

Obiectivele noastre majore referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate Ón munca sunt:
determinarea obiectiva, completa si fara ambiguitati a cerintelor clientilor
implementarea, mentinerea si Ómbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sanatate si securitate Ón munca Ón conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004
implementarea de tehnologii noi si utilizarea de echipamente si materiale performante;in acest sens societatea noastra incepand cu anul 2003 a achizitionat doar utilaje si echipamente de lucru noi si ultraperformante
diminuarea impacturilor nocive asupra mediului determinate de activitatile, produsele si serviciile organizatiei prin prevenirea poluarii mediului si evitarea poluarii accidentale, precum si prin utilizarea rationala a resurselor naturale, reducerea deseurilor si a consumului de materii prime
instruirea, calificarea si perfectionarea continua a personalului angajat;prin suportarea cheltuielilor de perfectionare si calificare de catre firma noastra
reducerea nivelului factorilor de risc de accidentare si/sau Ómbolnavire profesionala la locurile de munca din societate
monitorizarea situatiilor potential generatoare de risc de accidentare si/sau Ómbolnavire profesionala.

Pentru Óndeplinirea obiectivelor strategice mentionate mai sus, conducerea societatii se angajeaza:
sa realizeze calitatea ceruta prin satisfacerea cerintelor clientilor prevazute Ón contract
sa respecte cerintele legale si cele reglementate referitoare la calitate, mediu Ónconjurator si sanatate si securitate Ón munca
sa asigure un management integrat al politicilor referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate Ón munca cu celelalte politici de dezvoltare si functionare a societatii
sa asigure resursele umane, financiare si materiale necesare implementarii, dezvoltarii, mentinerii si Ómbunatatirii continue a Sistemului de Management Integrat calitate - mediu - sanatate si securitate Ón munca
sa analizeze cel putin o data pe an Sistemul de Management Integrat calitate - mediu - sanatate si securitate Ón munca adoptat, inclusiv Politicile referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate Ón munca, pentru a ne asigura ca este Ón continuare corespunzator, adecvat si eficace
sa stabileasca si sa analizeze obiectivele generale si specifice de calitate, mediu si sanatate si securitate Ón munca.

Politica organizatiei noastre referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate Ón munca este cunoscuta si promovata de Óntreg personalul. Aceasta reprezinta un punct de reper Ón analiza performantelor acestuia si face parte din cultura scrisa a organizatiei.

őn organizatia noastra fiecare angajat este privit ca un factor activ Ón promovarea Politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate Ón munca Ón sectorul sau de activitate. Prevederile documentelor Sistemului de Management Integrat calitate - mediu - sanatate si securitate Ón munca sunt obligatorii pentru Óntreg personalul.

Ne asiguram de Óntelegerea si implementarea politicilor referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate Ón munca la toate nivelurile firmei prin organizarea unor instruiri specifice si prin afisarea acestei politici la toate compartimentele organizatiei.

Firma noastra este recunoscuta pe piata clujeana si in special pe cea a constructorilor de hale metalice (infrastructura, suprastructura si finisaje) pentru lucrarile de calitate care le efectueaza precum si pentru termenele foarte scurte de predare la cheie a investitiilor.


Despre noi   .   Calitate   .   Colaboratori   .   Portofoliu   .   Dotare tehnica   .   Contact
© 2007 MidiCons S.R.L.
Design & development by Design19

Selectati limba dorita: Ro En Es